לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות
מכללת שאנן - עמוד ראשי

מכללת שאנן - המרכז להשתלמויות ולימודי המשך


המרכז להשתלמות ולימודי המשך במכללת שאנן מקיים מגוון השתלמויות ומערך לימודים למורים בפועל ולמורים בשנת שבתון. תוכניות הלימודים והמסגרת הכללית של ההשתלמויות נמצאת תחת פיקוח של האגף להכשרת עובדי חינוך והוראה ושל הגף להשתלמות עובדי הוראה ומזכות את המורים המשתלמים במלוא הזכויות הנובעות מכך.
ההשתלמויות במכללה מוכרות על-ידי 'קרנות ההשתלמות' ועומדות בכל דרישותיהן. הן מוכרות לצורך הענקת גמול-השתלמות עפ'י הנחיות משרד החינוך וכן למענק שעות, להסבת תחום התמחות או מסלול.
מלבד קורסי הבוקר יתקיימו גם קורסים קצרים בני 112-28 שעות בשעות אחה'צ והערב. קורסים אלה מיועדים להעשרה כללית בתחומים שונים למשתלמים סדירים וכן למורים שירצו להצטרף ללימודים בשעות אחה'צ והערב. חלק מהקורסים פתוחים לקהל הרחב. בקורסים מסוימים משולבים סיורים לימודיים להשלמת הנושאים הנלמדים בקורס.
לימודים לקראת תואר בוגר בהוראה [B.Ed.]:
א. לימודים לקראת תואר B.Ed. יתקיימו במסלולים –
- גננות
- מורות לגיל הרך
- מורים לביה'ס היסודי
- מורים לביה'ס העל-יסודי
- מורים לחינוך המיוחד
- בהתמחויות – מקרא, תושב'ע, מתמטיקה, אנגלית, חינוך מיוחד
למי מיועדים לימודים אלו?
– ללימודים לקראת תואר בוגר בהוראה [B.Ed.] יכולים להתקבל בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר אשר למדו לימודים סדירים במשך שלוש שנים במוסד להכשרת עובדי הוראה.
– מי שהיו גננת/מורה מוסמך ולמדו לתואר גננת/מורה מוסמך בכיר
במכללה להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות לימוד, לפחות.
– בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר מטעם המחוז, המקנים דרגת שכר של 'בכיר', חייבים בתוספת שעות לימוד בכפוף להנחיות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.
לימודים להרחבת הסמכה [תוספת מסלול או התמחות] לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה:
מורים אקדמאים בעלי תעודת הוראה יוכלו להתקבל ללימודים לתוספת מסלול [הוראה בקבוצת גיל מסוימת] או התמחות, לפי מערך המסלולים וההתמחויות הקיימים במכללה ובהתאם להוראות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.
היקפי הלימודים נקבעו ע'י האגף להכשרת עו'ה ובתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה, על-פי המסלול וההתמחויות אותם מבקש המורה המשתלם ללמוד.
לימודים להרחבת הסמכה [תוספת מסלול או התמחות] לגננות/מורים
בעלי תואר מוסמך בכיר:

גננת/מורה מוסמך בכיר המבקשים להרחיב הסמכתם למסלול ו/או התמחות נוספים, יעשו זאת במסגרת הלימודים לתואר בוגר בהוראה [B.Ed.] ובהיקף שעות הלימוד כנדרש ע'י האגף להכשרה והשתלמות עובדי הוראה.
תעודת הוראה לאקדמאים:
מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בתחום ההסמכה להוראה, יוכלו להתקבל ללימודים במסלולים ובהתמחויות הקיימים במכללה. לסטודנטים אלה תיבנה תכנית לימודים אישית בה יילקחו בחשבון הקורסים האקדמיים הרלבנטיים ואלה יוכרו ויופחתו מהיקף השעות הנדרשות. הסטודנטים יחויבו בהתנסות בהוראה בהיקף שיקבע ע'י מרכז ההדרכה והמדריך הפדגוגי תוך התחשבות בניסיון קודם בהוראה. היקף הלימודים במכללה, כולל עבודה מעשית, לא יפחת מ-30 ש'ש.
מועמדים למסלולים גיל רך, בי'ס יסודי וחינוך מיוחד, בעלי תואר אקדמי [ממוסד אקדמי מוכר], שלא בתחום ההסמכה המבוקשת, יחויבו להשלים לימודים דיסציפלינריים בתחום ההוראה המבוקש. למסלול על-יסודי, נדרש תואר אקדמי בתחום ההסמכה להוראה.
הכרה בלימודים קודמים [אקרדיטציה]
עפ'י הנחיות משרד החינוך ניתן להכיר בלימודים קודמים אם התקיימו בהם התנאים שלהלן:
– הקורס אינו נכלל בתעודת הוראה שעל-פיה התקבל המועמד ללימודי ההמשך.
– הקורס נלמד בהיקף של 2 ש'ס [שעות סמסטריאליות] לפחות [30-28 שעות בודדות] עם ציון ולא יותר מ-4 ש'ש [120 שעות בודדות].
– תכנית הלימודים [הסילבוס] של הקורס היא ברמה אקדמית מקבילה לתכנית במכללה.
– מרצה הקורס היה בעל תואר שני, לפחות.
– הסטודנט עמד בדרישות הקורס, כולל ציון מעל 60.
– נושא הקורס הינו רלבנטי לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ולתחום שיצוין בתעודה המונפקת.
– לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל-6 שנים לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות.
לימודי תעודה:
במרכז להשתלמויות מתקיימים מספר קורסים המיועדים להכשיר עובדי הוראה בתחום נוסף, במקביל לעבודת ההוראה. הקורסים הינם ברמה מקצועית גבוהה, נבנו מתוך גישה עדכנית ומלמדים בהם מומחים בתחומם.
דרישות הכניסה לכל קורס מפורטות בהמשך.
משך הלימודים הוא שנה עד שלוש שנים. בדרך כלל, יום או יומיים בשבוע, לפי ההיקף הנדרש בקורס. לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם המכללה. ייתכן והתעודה תינתן במשותף עם גורם מקצועי נוסף.


לשנה'ל תשע'א מתוכננים קורסי התעודה שלהלן:
- הכשרת מנהלים לחמ'ד – קורס דו שנתי, יום בשבוע + פרקטיקום [שנה ב']
- מובילי תכנית בי'ס: חינוך לחיים במשפחה – קורס שנתי – 168 שעות
- הכשרת מורים חונכים – קורס שנתי – 168 שעות, כולל פרקטיקום
- הרחבת הסמכה לחינוך מיוחד – קורס דו/תלת שנתי – 980-672 שעות + ע'מ
קורסי השתלמות לגמולים ולהרחבת השכלה:
במרכז להשתלמויות ובמכללה מתקיימים קורסים בהם ניתן להשתתף להעמקת הידע והרחבת ההשכלה בתחומי החינוך, פסיכולוגיה, יהדות, לימודי מחשב ותחומים דיסציפלינריים נוספים. לימודים בקורסי המכללה יזכו באקרדיטציה לתואר B.Ed. יש לקבל יעוץ ואישור ממנהל המרכז ללימודי המשך וההשתלמויות לבחירת קורסים מתאימים לקבלת האקרדיטציה. הקורסים במרכז להשתלמויות פתוחים לכלל עובדי ההוראה והחינוך במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות.
הקורסים במרכז להשתלמויות, מתקיימים, בדרך-כלל, אחת לשבוע. היקף כל קורס בשעות הבוקר או אחה'צ הוא בין 28 שעות ל-224 שעות. בנוסף לשיעורים הרגילים קיימות, בחלק מהקורסים, סדנאות מרוכזות. כמו-כן, משולבים לעתים גם סיורים לימודיים. גננות ומורים משתלמים יכולים ללמוד בקורס אחד או יותר, לפי אפשרויותיהם.
בכל הקורסים מוגבל מספר המשתתפים ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.
זכאות לאישורים וגמולי השתלמות:
הקורסים במרכז להשתלמות מאושרים על-ידי הגף להשתלמויות עובדי הוראה במשרד החינוך והזכאות לקבלת הגמולים בקורסים הוא על-פי הנחיות ואישור גף השתלמות עו'ה. צבירה של 112 שעות שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכה בגמול אחד. הזכאות לקבלת אישורי גמול מותנית בהשתתפות סדירה בקורסים [נוכחות של לפחות 80% מסך כל השעות] ובהשלמת חובות הקורס על-פי הנחיות המרצה או מרכז הקורס. יש להשלים את כל חובות הקורס עד סוף שנת הלימודים וזאת כדי לאפשר הזנת הנתונים למחשב משרד החינוך במועד הנדרש וקבלת האישורים לגמול, במועד. במערך הקורסים ישנם מספר קורסי העשרה המתאימים למורים בשבתון אך אינם מקנים גמול.
הטבות למורים בשבתון:
מורים בשבתון הלומדים במכללת 'שאנן' את כל מכסת השעות [16 ש'ש] יהיו זכאים להשתתף ללא תשלום בקורסים נוספים באישור מנהל המרכז להשתלמויות ולימודי המשך, בהיקף של 4 ש'ש [112 שעות]. לחילופין, יהיו זכאים מורים אלה להצטרף במחיר מוזל לסיור לימודי לחו'ל. משך הסיור כ-8 ימים, בהיקף של 112 שעות ומוכר על-ידי קרן ההשתלמות כ-4 ש'ש ללא גמול [מותנה במספר הנרשמים].
למידע נוסף נא מלא/י את פרטיך ושלח/י עכשיו


מלא/י את פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS