לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות
המכון לחינוך דמוקרטי - עמוד ראשי
שבילים לחינוך חברה וסביבה
תואר שני במדיניות חינוך דמוקרטית
חלוץ חינוכי
חממה ליזמות חינוכית

המכון לחינוך דמוקרטי - תואר שני במדיניות חוץ דמוקרטית


תואר שני במדיניות חינוך דמוקרטית בהתמחות חינוך דמוקרטי,  M. Ed., בשיתוף אוניברסיטת תל אביבהזמנה
חינוך דמוקרטי מדליק לכם את העיניים? הצטרפו לתכנית ייחודית ברמה עולמית לתואר שני, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב משלבת בין לימודי מדיניות חינוך, פילוסופיה ופסיכולוגיה של חינוך דמוקרטי,
 סדנאות שנתיות ייעודיות לבניית בתי ספר אוטופיים ותהליך מחקר בתחום.
 התכנית מתקיימת ביום ג' בשנה ראשונה וביום ה' בשנה שנייה.מטרת התכנית:
תכנית לתואר שני בתכנון לימודים והוראה עם התמחות בלמידה והוראה במסגרות של חינוך דמוקרטי מיועדת להקנות ידע עיוני ומחקרי על משמעות החינוך הדמוקרטי, על המחקר המלווה את מימושו ועל אודות תהליכי תכנון, למידה, הוראה והערכה המאפיינים את מסגרותיו. התכנית תחשוף את הסטודנטים לתיאוריה, מחקר ותהליכי יישום בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:
 1. עקרונות פילוסופיים, היסטוריים וערכיים העומדים ביסוד רעיון החינוך הדמוקרטי;
 2. תהליכים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים ורוחניים הקשורים במסגרות של חינוך דמוקרטי,
3. היבטים ייישומיים הקשורים לפיתוח בתי ספר דמוקרטיים - חדשניים לסוגיהם.
 
מטרת התכנית לאפשר מפגש מפרה בין סטודנטים, אנשי סגל, ואנשי חינוך בעלי רקע מקצועי מגוון המעורבים בפיתוח בתי ספר ייחודיים ומחדשים, תוך בחינה רב תחומית וביקורתית אחר משמעות תהליכי ה'חינוך הדמוקרטי' וזיקתו לקידום היחיד [תלמיד / מורה], הארגון [כיתה / בית הספר] והחברה. התכנית תחשוף את הסטודנטים לרעיונות חינוכיים שונים ומגוונים הקשורים בבתי ספר חדשניים ולגישות שונות לפיתוח אישי וקבוצתי, וזאת, בהתייחסות לאידיאולוגיות פילוסופיות ופסיכולוגיות שונות ולמתחים שביניהן, תוך התמודדות עם שאלות רחבות אודות ידע, חינוך וחברה. כתכנית התמחות היא תיבנה על מספר מצומצם של שיעורי יסוד המשותפים לתכנית 'האם' [ במגמה לתכנון לימודים] ועל שיעורי התמחות הייחודיים לה.רציונל וייחודיות
התכנית המוצעת כאן היא ייחודית וחדשנית ומסיימיה יקבלו תואר שני בחוג לתכנון לימודים והוראה תוך ציון התמחותם בנושא למידה והוראה במסגרות של חינוך דמוקרטי.


 


 לב התכנית מעוגן במחקר ובחשיבה אודות יישום עקרונות הדמוקרטיה במסגרת תרבות בית הספר, תוך התמקדות בערכים של שיוויון ושמירה על זכויות הפרט תוך התייחסות לצרכים ויעדים הקשורים בקהילה ובחברה. יש הרואים במסגרות ה'חינוך הדמוקרטי' המשך היסטורי-פילוסופי לתפיסת ה'חינוך הפרוגרסיבי' ו'החינוך הפתוח' שטופחו בעולם וגם בארץ. אחרים משייכים את החינוך הדמוקרטי בעיקר לתפיסות של 'חינוך הומניסטי'. ובשני המקרים עקרונות החינוך הדמוקרטי נשענים על גישות הבנייתיות, חברתיות וביקורתיות בכל הקשור ללמידה, הוראה הערכה, ארגון, ניהול ותכנון לימודים, תוך שימת דגש על למידה הממוקדת בלומד ובמלמד שמערבת אותם בתהליכי קבלת ההחלטות אודות מה וכיצד ללמוד ולהתפתח. כמו כן ביסוד הגישות לחינוך דמוקרטי בבית הספר עומדת חשיבות החינוך לדמוקרטיה לצורך קידום וטיפוח חברה דמוקרטית תוך התייחסות מיוחדת לעקרון של שוויון הזדמנויות וכיבוד המִגוון והשונוּת הקיימת בין תלמידים בתהליכי התפתחות וחינוך, במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, וכן בין מגזרים שונים בחברה. ההתייחסות לשיוויון ההזדמנויות והוקרת השונוּיוֹת במישור הבית ספרי באות לידי ביטוי בכל רבדי החיים בבית הספר: בעיצוב יעדי הלמידה וההתפתוחות, בקביעת יעדים חברתיים, רגשיים ורוחניים; ביישום תהליכי למידה הוראה והערכה ופיתוח קוריקולרי וכן בתוצרי החינוך.
 אם בעבר בתי ספר בעלי צביון של 'בתי ספר דמוקרטיים' או 'בתי ספר פתוחים' טופחו כבתי ספר ייחודיים וצפו בהם כבתי ספר ניסויים וניסיוניים, נראה שבשנים האחרונות גובר הצורך במיסוד מסגרות חינוך חדשניות שרוח תפיסת החינוך הדמוקרטית מאפיינת אותם. דבר זה מתבטא בריבוי הערים שבוחרות להפעיל בית ספר דמוקרטי אחד לפחות [כגון העיר כפר סבא] או לערוך שינוי עירוני גלובלי ולעצב מערכת חינוך עירונית שבבתי הספר במסגרתם מופעלים עקרונות החינוך הדמוקרטי [לדוגמה העיר בת ים]. תוכניות הלימוד באוניברסיטאות בארץ לא התמקדו עד עתה בחינוך הדמוקרטי והעיסוק בו היה משולב בתוכניות לימוד אחרות תוך הדגשת מאפייני בתי ספר חדשניים, בהתייחסות לצרכים אינדיבידואליים של תלמידים ולרעיון האוטונומיה הבית-ספרית בזיקה לגישות המרכזיות של מערכות חינוך. אולם, לנוכח ההתעוררות המחודשת בפיתוח ובחקר בתי ספר הבנויים על עקרונות הדמוקרטיה, ולאור הידע שנצבר כתוצאה מהתנסויות ומחקר מלווה, נוצר צורך וביקוש לתכנית לימודים שתקדם ידע ותובנות ותכשיר חוקרים ואנשי מעש שהתמחותם באידיאולוגיה, במחקר ובעשייה הקשורה בבתי ספר חדשניים הנשענים על יסודות החינוך הדמוקרטי לסוגיו.
 התכנית נועדה:
 
א. להכשיר מומחים וחוקרים לקידום גוף הידע התיאורטי והמחקרי המפגיש בין תהליכי הוראה למידה והערכה בחינוך לבין הבסיס האידיאולוגי העומד בבסיס החינוך הדמוקרטי בהתייחס לרמת הפרט ולרמה של מערכות חינוך, זאת, תוך התייחסות להיבטים קוגניטיביים, פדגוגיים ואורייניים-לשוניים, חברתיים, רגשיים, רוחניים, ארגוניים ומתודולוגיים. כמו כן נועדה התכנית להכשיר חוקרים בנושאים הקשורים להבנה של תהליכי שינוי בבתי הספר והטמעתם תוך התמקדות מיוחדת בנושאים הקשורים במאפייני ידע של תלמידים ומורים, חשיבתם ותפקודם בסביבות למידה חדשניות; משמעות של למידה, הוראה, הערכה, מומחיות ובין-תחומיות; ויעילות תהליכי למידה והוראה והערכתם.
ב. להכשיר בעלי תפקידים במערכות חינוכיות להתמודדות מושכלת וברמה מקצועית גבוהה, עם תהליכי פיתוח, שינוי והפעלה של בתי ספר דמוקרטיים לסוגיהם, תוך התייחסות לאוכלוסיות שונות של תלמידים [חילוניים ודתיים; בחינוך הרגיל והמיוחד; בגילאים צעירים ומבוגרים]. כמו כן נועדה התכנית להכשיר בעלי תפקידים להוראת התחום במכללות ובמסגרות אחרות להכשרת מורים, לעסוק במדיניות וקבלת החלטות לגבי שינויים ורפורמות בחינוך במישור הקוריקולרי, הפדגוגי, הערכי והחברתי, ברמה העירונית וברמה המערכתית-לאומית.


קהל היעד של התכנית
התכנית מיועדת לתלמידים בעלי B.A. או בעלי B.Ed. אשר יש להם התנסות בהוראה בבתי ספר חדשניים או כאלה שפועלים כמקדמי שינויים בבתי ספר בתהליכי שינוי. התכנית מיועדת גם לבעלי תפקידים במערכות חינוך והדרכה בעלי B.A. או M.A. בתחומי לימוד שונים.
 קבלת המועמדים מותנית הן ברמת ההישגים הלימודיים והן בהתאמת המועמדים בכפוף להחלטות ועדת הקבלה.


 תנאי הקבלה:
א. ניסיון בפיתוח, עיצוב, הוראה או ניהול בתי ספר חדשניים [דמוקרטים, אנטרופוסופים, 'ניסויים' או בתי ספר חדשנים אחרים]
ב. ציון בהתאם לתנאי הקבלה: ממוצע 85 לבעלי B.A. וממוצע 90 לבעלי B.Ed
ג. עמידה בהצלחה בראיון אישי.
תכנית הלימודים
Master of Art in Educational Policy: Specialization in Democratic Education
03 ש'ס עם עבודת גמר או 03 ש'ס ללא עבודת גמר
שעורי מבוא משותפים לכל התלמידים בתכנית [8 ש'ס]
• מדיניות החינוך בישראל – היבטים גלובליים מקומיים של קונפליקט – ד'ר דן גבתון -3 ש'ס
• תיאוריות סוציולוגיות ויישומן בחינוך – פרופ' אברהם יוגב, ד'ר אורי כהן, ד'ר דן גבתון – 3 ש'ס
• תרומת ההיסטוריה של החינוך לחקר מדיניות החינוך ועיצובה - פרופ' יובל דרור -2 ש'ס
התמחות בחינוך דמוקרטי - שעורי חובה וסמינר חובה  [14 ש'ס]
• מודלים חלופיים ללמידה והוראה – הלכה ומעשה – ד'ר א. פרנפס, ג. בבצ'וק מהמכון לחינוך דמוקרטי – 4 ש'ס [סנדא לכל תלמידי ההתמחות  - שנה א']
• עיצוב מחקר בנושאי החינוך הדמוקרטי – פרופ' ע.  וולנסקי, א. רם, מנכ'ל המכון לחינוך דמוקרטי – 4 ש'ס – [סמינר לכל לתלמידי ההתמחות – שנה ב']
• גישות ללמידה והשתמעויותיהן להוראה ועיצוב סביבות למידה – ד'ר א. פרנפס – 2 ש'ס
• היסטוריה ופילוסופיה של החינוך הפרוגרסיבי– ד'ר ש. פרוגל – 4 ש'ס
מתודולוגיה לבחירה  [1 ש'ס]
סדנת מחקר בהיסטוריה של החינוך – פרופ' אבנר בן עמוס - 2 ש'ס
סדנת מחקר בפילוסופיה של החינוך – ד'ר יובל ג'ובאני – 2 ש'ס
ניתוח נתונים איכותיים בחקר החינוך – ד'ר אורי כהן -2 ש'ס
שיטות מחקר כמותיות במינהל ומדיניות בחינוך- ד'ר אודרי  אדי-רקח -4 ש'ס
בחירה [על-פי השלמת מכסה]
שיעור בחירה וסמינריונים נוספים להשלמת מכסת השעות הנדרשת ממאגר
שיעורי התואר השני בבית הספר לחינוך
*** באישור ראש החוג ניתן לקחת את שיעורי בחירה או סמינריונים מחוץ לבית ספר לחינוך
 


מלא/י את פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS