לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות

המחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה

המחלקה ללימודי המשך היא חלק בלתי נפרד מהפקולטה לחינוך, המחלקה מייחסת חשיבות רבה לקשר ההדדי בין האקדמיה ופיתוח הפעילויות בה. המחלקה מהווה גורם משמעותי, חדשני, רלוונטי ומעשיר להתפתחות המקצועית של עובדי הוראה ואנשי חינוך באזור חיפה והצפון בפרט ובמדינה בכלל.
ישנה חשיבות רבה לשילוב שבין הידע האקדמי לבין הידע המעשי. שילוב זה בא לידי ביטוי בכמה היבטים:
- הקורסים, הן מבחינת התכנים, המבנה, והפריסה הגאוגרפית, נמצאים בהלימה למתווים ולצרכים   של משרד החינוך.
- המבנה והתכנים של הקורסים מבוססים על תיאוריות חינוכיות וממצאי המחקר בפקולטה לחינוך.
- עקרונות הלמידה עליהם מושתתת התוכנית מאפשרים ללומדים בה להתבסס על ניסיונם האישי ולהתנסות בלמידה מאתגרת, תוך הקפדה על הידוק וחיזוק הקשר בין הפן התיאורטי-העיוני לשדה בו פועלים עובדי ההוראה.
- המרצים בקורסים הם בוגרי הפקולטה וגם בעלי ניסיון מוכח בשדה.
- הקורסים מלווים במחקר אקדמי שיהווה איזון חוזר אל הפעילויות העתידיות. 
המחלקה ללימודי המשך פועלת על בסיס גישות הרואות בהתפתחות המקצועית למידה ברצף לאורך כל החיים המקצועיים. רצף המתחיל בחוגים השונים של הפקולטה, עם פיתוחם המקצועי של מתמחים, מורים, מחנכים, מורים מקצועיים, בעלי תפקידים, סגנים ומנהלים, ואף יועצים, מדריכים ומטפלים שאינם מורים אך מעורבים בבית הספר ובמערכת החינוך. כל זאת לקראת הבאתם להיות בעלי ידע אקדמי מעמיק בתחומי דעת מגוונים, בעלי ראייה רחבה וחדשנית, מחויבות חברתית ויכולות מקצועיות-  אנשי חינוך עדכניים, חדשניים ורלוונטיים.
יחידה להתפתחות מקצועית- אופק חדש
דרגה 7- מורה יוזם ומטמיע תוכניות:
מטרה: מטרת הקורס היא לפתח בקרב עובדי הוראה ראייה רחבה אינטרדיסיפלינרית ורפרטואר של כישורים כגון יזמות, חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית והשבחת הידע הפרקטי של המורה בעת שהוא מטמיע יוזמה חינוכית בשדה.
קהל היעד: מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.
יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
דרגה 8- חוקר את עשייתו:
מטרה: מטרת הקורס היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית בתחומי עבודתם השוטפת, ביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בכיתה ובביה'ס.
קהל היעד: מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.
יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
דרגה 9- מורה חונך בכיר:
מטרה: מטרת הקורס לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בתחום החניכה הכוללת מומחיות בתחומים של רפלקציה עצמית וחשיבה על מצבי חניכה שונים ומשתנים, ביקורתיות על תהליכי החניכה ומודעות לצרכים וליכולות של החונך בזיקה לתמיכתו המקצועית [רגשית וקוגניטיבית] במודרכים.
קהל היעד: מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.
יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
איתור והתערבות בקרב תלמידים מתקשים בשפה וקריאה:
מטרה: הקורס נועד להכשיר מורים לאיתור והתערבות עם קבוצת תלמידים המגלים קשיים בקריאה ובכתיבה.
קהל היעד: מורים בחינוך הרגיל והמיוחד מורים המלמדים בכל שכבות הגיל [יסודי עד תיכון].
תעודה: המסיימים יקבלו תעודת סיום מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
עלות התוכנית: בהתאם לנהלי משרד החינוך
גמול השתלמות - כפוף לתקנות משרד החינוך
ההשתלמות בשיתוף מרכז פסג'ה חיפה
יחידה להכשרת בעלי תפקידים- עוז לתמורה
הכשרת סגני מנהלים:
מטרה: מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.
קהל היעד: מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית 'עוז לתמורה' ועתידים לקבל תפקיד של סגן מנהל בבית ספרם.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 84 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
הכשרת רכזי שכבה:
מטרה: מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.
קהל היעד: מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית 'עוז לתמורה' ועתידים לקבל תפקיד של רכז שכבה בבית ספרם.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 56 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
הכשרת רכזים מקצועיים:
מטרה: מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.
קהל היעד: מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית 'עוז לתמורה' ועתידים לקבל תפקיד של רכז מקצוע בבית ספרם.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 56 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
הכשרת מחנכי כיתה:
מטרה: מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.
קהל היעד: מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית 'עוז לתמורה' ועתידים לקבל תפקיד של מחנך כיתה בבית ספרם.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 56 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
הכשרת רכזי התאמה ללמידה והבחנות בבחינת בגרות:
מטרה: מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.
קהל היעד: מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית 'עוז לתמורה' ועתידים לקבל תפקיד של רכז התאמה ללמידה והיבחנות בבחינות הבגרות בבית ספרם.
אישור סיום: המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 56 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
יחידה להתמחות בהוראה
התמחות בהוראה- סדנת סטאז':

מטרה: קישור בין הידע העיוני-תיאורטי הנלמד בהכשרת המורים לבין העשייה היומיומית של המתמחה בביה'ס.
הרחבת זוויות הראייה של המתמחה על סיטואציות שונות הקשורות להיבטים הקשורים לעבודתו החינוכית.
סיוע למורים המתחילים לבחון את התנסותם בשדה דרך מסננת רפלקטיבית אישית, בפני קבוצת עמיתים ובליווי מנחה מקצועי.
נושאי התוכנית: הלמידה בסדנא מתבססת ברובה על הנרטיב האישי-האירועים האותנטיים, שחוו וחווים המתמחים, באופן אישי ודרך ניתוחם ,אך גם על אירועים המובאים ע'י המנחה תוך קישורם לידע התיאורטי אותו רכש בלימודיו. בסדנא משולבות בין השאר הרצאות אורח, סימולציות וסרטים .
קהל היעד: לסדנאות משובצים בוגרי החוגים להוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה וסטודנטים בעלי תואר אקדמאי, המסיימים בהצלחה את הדרישות של השנה הראשונה ללימודי התנסות מעשית בבתי הספר.
כניסה לסדנא מותנית במציאת שליש משרה בבתי ספר המוכרים על ידי משרד החינוך. על המשרה להתפרש לאורך שנת לימודים מלאה ולא פחות משישה חודשים. ניתן לפצל את ההתמחות לשתי תקופות בנות שלושה חודשים כל אחת באותה שנת לימודים. המשרה צריכה להיות בשכר מלא המשולם על ידי מוסד מוכר.
אישור סיום: עם סיום סדנת ההתמחות בהצלחה, יקבלו המתמחים אישור סיום הסדנא באוניברסיטת חיפה. אישור זה יחד עם הערכה מסכמת בציון עובר מביה'ס בו התמחה, הם תנאי לקבלת רישיון הוראה  קבוע  ממשרד  החינוך.
סדנת התפתחות מקצועית- מורים שנה א':
מטרות הסדנא המטרה העיקרית של סדנת ההתפתחות המקצועית – מורים שנה א': שילוב מיטבי של המורה החדש במערך הבית ספרי. באמצעות מסלול מובנה של התפתחות מקצועית, עשוי המורה החדש לרכוש מיומנויות תקשורת בין אישית וכלים שיסייעו לו בתהליך עיצוב זהותו המקצועית והשתלבותו כחבר בקהילת ביה'ס. בנוסף, ירכוש המורה החדש טכניקות וכלים שיאפשרו לו לזהות מצוקות של תלמידים ולהשפיע על התפתחותם הרגשית-חברתית.
קהל היעד: הסדנא מיועדת לבוגרי סדנאות סטאז' באוניברסיטאות ובמכללות . היא חובה לכל מי שנמצא במסגרת 'אופק חדש' ורשות לכל המורים הנמצאים במסגרות אחרות. לסדנא באוניברסיטת חיפה מוזמנים להירשם גם מורים שעברו התמחות במוסד אחר, מורים וגננות כאחד.
תעודה סיום: אוניברסיטת חיפה תנפיק לבוגרי הקורס תעודת סיום הסדנא בהצלחה, תעודה זו תקנה למורה גמול השתלמות של 60 שעות מטעם משרד החינוך.
יחידה ללימודי תעודה
אימון להתמודדות עם ליקויי קשב ולמידה:
מטרת התכנית: התוכנית מעניקה הכשרה תיאורטית ומעשית באימון להתמודדות עם ליקויי קשב ולמידה. האסטרטגיות הנלמדות בתוכנית יוכלו לשמש את משתתפיו בעבודה עם תלמידים ובוגרים, משפחות וצוותים מקצועיים.
מבנה התוכנית: הקורס בנוי מהרצאות, קריאה ומשימות תרגול ואימון מונחה של שני מתאמנים.
קהל היעד: התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון לפחות בחינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ושירותי אנוש המעוניינים להעשיר את אמתחתם המקצועית בד בבד עם התנסות חוויתית.
תעודת סיום: תעודת סיום מטעם המחלקה ללימודי המשך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, תוענק למשתתפים אשר יעמדו בהצלחה בכל חובות התוכנית ויבצעו את כל מטלותיה.
תוכנית הכשרה למטפלים בביבליותרפיה:
מטרת התכנית: לתת כלים, להבנות ולהעמיק את הידע המקצועי של הביבליותרפיסט בשנת הלימודים שלאחר לימודי התואר השני בביבליותרפיה.
נושאים:
• איכויות תרפויטיות של טקסט ספרותי
• הדרכה קבוצתית
• סיפורי טיפול
• מעשיות וחלומות בטיפול
• מושגי יסוד באתיקה בטיפול
• ביבליותרפיה-פסיכותרפיה
ועוד.
מבנה התכנית: תוכנית הלימודים כוללת שנת לימודים אחת ובה יום לימודים מלא באוניברסיטה וכיומיים בשבוע של התנסות מעשית בשטח, המלווים בשעת הדרכה אישית שבועית.
קהל היעד: תוכנית ההכשרה בביבליותרפיה מיועדת למסיימי ה-
M.A. במגמה לביבליותרפיה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך בלבד.
המעבר לתוכנית מן ה
M.A. איננו אוטומטי ומותנה בראיון קבלה עם מרכזת תוכנית ההכשרה.
תעודת הסיום: בתום שנת לימודים זו, ולאחר שהשלימו את כל חובות השמיעה, חובות העבודה המעשית וחובות העבודות בכתב יהיו הבוגרים זכאים לתעודה מקצועית המקנה להם את הזכות לעבוד כביבליותרפיסטים.
מכיוון שהלימודים בתוכנית מהווים חלק אינטגרלי ממסלול הלימודים המשולב של לימודי ה-
M.A. וההכשרה המקצועית, התעודה המקצועית היא בעלת תוקף אך ורק בצירוף תעודת ה-M.A..
במקביל — תעודת ה-
M.A. בלבד, ללא תעודה מקצועית, איננה מקנה אפשרות לעבודה בביבליותרפיה.
תכני הלימוד בתוכנית מתרכזים בהיבט המקצועי יישומי של מקצוע הביבליותרפיה, ומעמיקים בו בזמן את הידע התיאורטי שנרכש במהלך לימודי ה-
M.A.
בשלב זה הבוגרים מתקבלים לעבודה על בסיס הצגת התעודה המקצועית בצירוף תעודת ה-
M.A.
טנטולוגיה- התמודדות עם אובדן ושכול:
מטרת התוכנית: התוכנית, בגישתה האינטגרטיבית תענה לצרכי העוסקים בתחומי האבל והשכול
מבנה התוכנית: התוכנית בנויה ממתן רקע תיאורטי וחשיפה לדרכים שונות להתמודדות עם אובדן ושכול תוך מתן כלים ישומיים לטיפול.
קהל היעד: בעלי תואר ראשון לפחות מתחום החינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, אחיות ורופאים, עובדי הוספיס ומחלקות אונקולוגיות, אנשי דת שונים, עובדי שיקום, קציני ערים, קציני נפגעים ומודיעים במשרד הביטחון ובמשטרה ועובדי שיקום בביטוח לאומי. מתנדבים ומדריכים בארגונים המעניקים סיוע תמיכתי למשפחות שכולות וחוקרים בתחומים של אבל ושכול.
תעודת סיום: לתלמיד שישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם המחלקה ללימודי המשך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
ההסמכה בטנטולוגיה תינתן על ידי הארגון האמריקאי לטנטולוגיה
Association for Death
Education and Counseling.
כדי לקבל את ההסמכה של
ADEC, יש לעמוד בתנאים הבאים:
• קורס בן 60 שעות לימוד לפחות הכוללות 8 שעות פרקטיקום או סמינר קליני. התוכנית הנוכחית ממלאת דרישת קדם זו.
• ניסיון בעבודה
• הצלחה במבחן
• תואר אקדמי מתאים
המבחן ניתן אחת לשנה בחודש נובמבר בדרך כלל, באנגלית, באמצעות האינטרנט.
יש אפשרות לקיים קורס הכנה למבחן הסמכה [20 שעות] באנגלית. הקורס בתשלום נוסף. פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
לימודי תעודה ואבחון לקויות למידה:
רציונל לפתיחת התוכנית ומטרותיה: על פי החוק שהתקבל בכנסת, על מנת לעסוק באבחון לקויות למידה יש לקבל מ'ועדת הכרה' במשרד החינוך 'תעודת הכרה' של 'מאבחן מוכר של לקויות למידה'. התעודה ניתנת למי שעמד בדרישות 'ליבת ההכשרה' התיאורטית והקלינית, כפי שנקבעה בחוק. התוכנית הנוכחית מציעה לימודי ליבה קליניים המכשירים את הלומד לביצוע אבחון לקויות למידה בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים. עם השלמת הלימודים ניתן לפנות לועדת ההכרה לקבלת תעודת מאבחן מוכר.
למי מיועדת התוכנית: התוכנית מיועדת לבעלי תואר שני אשר תוכנית הלימודים אותה השלימו במסגרת התואר אינה עונה על מכלול דרישות לימודי הליבה הקליניים לקבלת תעודת 'מאבחן מוכר' של לקויות למידה, כפי שהוגדר בחוק.
יתקבלו לתוכנית בעלי תואר שני במקצועות הבאים:
- לקויות למידה [שלא למדו לימודים קליניים]
- פסיכולוגיה חינוכית/קלינית/שיקומית
- הפרעות בתקשורת
- ריפוי בעיסוק
- חינוך מיוחד
תנאי קבלה: לימודים קודמים במסגרת תואר ראשון ו/או שני של קורס/ים בארבעה תחומי ידע תיאורטיים מבין הבאים:
- לקויות למידה
- שפה
- קריאה
- כתיבה
- מתמטיקה
- קשב וריכוז
- לקויות למידה והיבטים רגשיים
ציון ממוצע של 85 בקורסים אלה וראיון אישי [יש להביא תעודות וגיליונות ציונים]
תעודה: עמידה בחובות התוכנית תקנה תעודה על סיום לימודי הליבה מטעם אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, המחלקה ללימודי המשך והחוג ללקויות למידה.
תעודה זו תוצג בפני 'ועדת הכרה' במשרד החינוך והיא זו שתנפק את 'תעודת ההכרה', בכפוף להגשת מסמכים רלוונטיים: תואר
M.A, הוכחת לימודים של התחום התיאורטי ותעודה על סיום הקורס ללימודי תעודה באבחון לקויות למידה.

מלא/י את פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS