לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות
המכללה למינהל - עמוד ראשי

המכללה למינהל - יעוץ השקעות, ביטוח, ניירות ערך

קורס יעוץ השקעות
שוק ההון מהווה את אחד הענפים המרתקים והמבוקשים בימים אלה. הדרך להתברג בשוק ההון ובמערכת הבנקאית בישראל עוברת דרך הכשרה ורישוי בייעוץ השקעות וניהול תיקים.
המכללה למינהל מכינה את הלומדים בקורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים לבחינות של הרשות לניירות ערך. בנוסף זוכים בוגרי הקורס גם בידע מעשי לחיים בהבנת תהליכים כלכליים, הבנת שוקי ההון בארץ ובעולם, אחריות וניהול כספי נכון.
מטרת הקורס: להקנות הבנה וכלים מעשיים הדרושים ליועצי השקעות ומנהלי תיקים. הקורס מיועד למבקשים ללמוד את המקצוע ולהשתלב בעבודה ולמי שעובד בתחום ומבקש לקבל רישיון בייעוץ וניהול השקעות על פי חוק.
נושאי הלימוד:
• דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית - 60 שעות
• סטטיסטיקה ומימון - 90 שעות
• מבוא לכלכלה - 80 שעות
• יסודות החשבונאות - 85 שעות
ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים - 140 ש'.
דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

נושאי הלימוד כוללים: חוק השקעות משותפות, בדיני החברות, בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק ניירות ערך, בחוק העונשין, חוק הגנת הפרטיות ואתיקה מקצועית. הקורס פעם בשבוע ומועבר ע'י עו'ד עופר יחיאל.


סטטיסטיקה ומימון.
נושאי הלימוד:
סטטיסטיקה.
חישובי מימון.
עקרונות ניהול נכסים פיננסיים.
מבוא לכלכלה.

בין נושאי הלימוד: יסודות במיקרו כלכלה, יסודות במקרו כלכלה, יסודות בכלכלה בינלאומית.
יסודות החשבונאות.

נושאי הלימוד: עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי, מבנה הדוחות הכספיים, דוחות כספיים מותאמים, דוחות כספיים מאוחדים, שיטת השווי המאזני, ביאורים לדוחות הכספיים, אירועים לאחר תאריך המאזן, הרווח למניה ומשמעותו, דוחות כספיים לתקופות ביניים, ניתוח הדוחות הכספיים.
ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים.
הקורס המרכזי והאחרון בלימודים לקראת רישיון ישראלי לייעוץ השקעות וניהול תיקים של הרשות הישראלית לניירות-ערך.
נושאי הלימוד: הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם, רישום למסחר ושיטות מסחר, השלכות להשקעה בניירות ערך, תיאום שערים, הערכת חברות, סליקה, ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, המבנה העתי של שערי הריבית, הערכת אג'ח, המכשירים הפיננסיים, אסטרטגיות השקעה, תמחור אופציות, המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה, הערכת ביצועי תיק השקעות, ניהול סיכונים בתיק ההשקעות.

מסלול לימודי הביטוח.
כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי, או פנסיוני, או משווק פנסיוני, או יועץ פנסיוני, על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות. בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. כמו כן בחינת גמר והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש. 
יסודות הביטוח.
מטרות הקורס: להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי. ללמד מושגי יסוד בביטוח. להקנות ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח. להכין לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.
הקורס מיועד למבקשים להכשיר עצמם כסוכנים, יועצים או משווקי ביטוח.
לבעלי עסקים, למזכירות בסוכנויות ביטוח , לצרכנים בכוח של פוליסות ביטוח ולממונים על הביטוח במפעלים, בקיבוצים ובחברות.
תוכנית הלימודים: מושגי יסוד: משפט עסקי ומסחרי, רקע והתפתחות היסטורית של הביטוח, ענפי הביטוח השונים, מושגי יסוד בביטוח. ששת עקרונות הביטוח: תום לב ויושר, חובת הגילוי, הסיבה הקרובה [הסמוכה], עקרון השיפוי, עקרון התחלוף ועקרון ההשתתפות. דיני ביטוח: חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על הביטוח, חוק השליחות, חוק השומרים, חוק החוזים [תרופות בשל הפרת חוזה], חוק החוזים [חלק כללי], חוזה אחיד, מבוא לפקודת הנזיקין וחוק הפיצויים לנפגע, תאונות דרכים. מוסדות הביטוח בישראל.
ביטוח פנסיוני.

מטרת הקורס: להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף ביטוח פנסיוני. להקנות ידע בתוכניות ביטוח פנסיוני. להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות.
תוכנית הלימודים: הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח . חקיקה רלוונטית: התקנות שעל פי חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק הגנת השכר, חוק הסכמים קיבוציים, חוק זכויות החולה, חוק פיצויי פיטורים. מבוא לביטוח חיים: ערכו הכלכלי של האדם, תכנון פיננסי, רזרבה, לוחות תמותה, תוחלת חיים, גיל ביטוחי סוגי ביטוחים: ביטוחים יסודיים, ביטוחים נוספים, הרחבות, הצמדות בביטוחי חיים, ביטוח שותפים, ביטוח לבעלי שליטה, ביטוח מנהלים, ועוד. פנסיה קופות גמל. ביטוח תאונות אישיות , מחלות ואשפוז. הטבות מס. איסור הלבנת הון.

ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים.

הקורס המרכזי בלימודים לקראת רשיון ישראלי לייעוץ השקעות וניהול תיקים של הרשות הישראלית לניירות-ערך.
נושאי הלימוד:
הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם.
רישום למסחר ושיטות מסחר.
השלכות להשקעה בניירות ערך.
תיאום שערים.
הערכת חברות.
סליקה.
ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה.
המבנה העתי של שערי הריבית.
הערכת אג'ח.
המכשירים הפיננסיים.
אסטרטגיות השקעה.
תמחור אופציות.
המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה.
הערכת ביצועי תיק השקעות.
ניהול סיכונים בתיק ההשקעות.
ביטוח בענף הכללי, ביטוח תאונות.
מטרת הקורס: להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף ביטוח תאונות. להקנות ידע בתוכניות ביטוח תאונות. להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות להקנות ידע בביטוח חבויות להקנות ידע בביטוחי רכב.
תוכנית הלימודים:
הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח.
החקיקה המתייחסת לענף ביטוח תאונות.
מושגים רלוונטיים לענף: מעמד צד ג', אחריות צולבת, יריבות ישירה, ביטוח הוצאות משפט ועוד.
ביטוח חבויות.
ביטוח תאונות אישיות מחלות ואשפוז.
ביטוח רכוש רכב
ביטוח רכב חובה
אש ורכוש.
מטרת הקורס: להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף אש ורכוש כולל ענף הנדסי. להקנות ידע והכרת פוליסות.. להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות
תוכנית הלימודים:
הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח.
פסיקה רלוונטית בנושא.
עקרונות הביטוח וביטוח אש.
קביעת סכומי הביטוח
סיכונים נלווים.
תנאי פוליסה
נזק תוצאתי
ביטוחי דירות
ביטוחי רכוש מיוחדים
ביטוח הנדסי

למידע נוסף נא מלא/י את פרטיך ושלח/י עכשיו.

מלא/י את פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS